Nämä nimi- ja yhteystiedot sekä opintoja koskevat tiedot rekisteröidään Haaga-Helian opiskelija- ja opintohallintojärjestelmään. / These personal, contact and study details will be stored in Haaga-Helia's student register system.