2019 p. 4 - ICT4TN022-3003 - Palvelinten hallinta

 

OPINTOJAKSON KEHITTÄMINEN

1. Arvioi opintojakson toteutumista
Välttävä /
Välttävästi
(1)
Tyydyttävä /
Tyydyttävästi
(2)
Hyvä /
Hyvin
(3)
Erittäin hyvä /
Erittäin hyvin
(4)
Kiitettävä /
Kiitettävästi
(5)
Osaamistavoitteiden selkeys
Työskentelytavat tukivat oppimistasi
Oppimateriaali (esim. teksti-,
kuva-, ääni- ja videomateriaalit)
tuki oppimistasi
Ilmapiiri innosti oppimiseen
Vahva yhteys työelämään
Saamasi ohjauksen riittävyys
Saamasi palautteen riittävyys
 
Sivu 1 / 4