Nämä nimi- ja yhteystiedot sekä opintoja koskevat tiedot rekisteröidään Haaga-Helian opiskelija- ja opintohallintojärjestelmään.