Ilmoittautumislomake maksuttomiin opintoihin Haaga-Helian avoimen AMK:n jatkavalle opiskelijalle/ Enrollment form for students continuing Haaga-Helia free Open University studies

Please log in to fill out this form. Proceed to identification service